NEWS update !!!

(ว่าที่) สถานีเกิดใหม่ของรถไฟสายยามาโนเตะ(โตเกียว) ในรอบ 50ปี!!

รถไฟสายยามาโนเตะ (Yamanote Line) สายสีเขียวอ่อนที่วิ่งวนเป็นวงกลมเมืองในโตเกียว ซึ่งแน่นอนว่าใครที่มาเที่ยวโตเกียวอาจจะคุ้นเคยและเคยมีประสบการณ์ใช้บริการ

รถไฟสายยามาโนเตะ มีสถานีทั้งหมด 29 สถานี

ใช้เวลาวนหนึ่งรอบประมาณ 62-69 นาทีค่ะ

สถานีที่ 29 หรือสถานีสุดท้ายที่เปิดให้บริการคือ สถานีนิชิ-นิบโปริ (Nishi-Nippori) ตั้งแต่ปี 1971 ซึ่งสถานีใหม่ยังไม่มีชื่ออย่างเป็นทางการนั้น คาดว่าเปิดให้บริการทันปี 2020 คือปีที่โตเกียวเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก

ตำแหน่งของสถานีใหม่นั้น อยู่ระหว่างสถานีชินากาว่า (Shinagawa) และ สถานีทะมะจิ (Tamachi) จะกลายสถานีที่เกิดใหม่ในรอบ 50ปีเลยทีเดียวค่ะ

ขณะนี้มีการร่วมส่งชื่อสถานีเพื่อตั้งชื่อใหม่ให้กับสถานีนี้

ตัวอย่างชื่อสถานีใหม่ที่น่าสนใจและจากผลโหวตคนญี่ปุ่นชอบชื่อสถานีทะคะนะว่า (Takanawa) มากเป็นอันดับแรก

ภาพประกอบจาก :

Yahoo News

The Page

MAINICHI

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top