How to travel in Japan

แท็กซี่ญี่ปุ่นทดลองปรับอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นลดลงเหลือ 410เยน

กระทรวงคมนาคมของประเทศญี่ปุ่นเริ่มทดลองระบบคิดค่าโดยสารใหม่ของแท็กซี่ โดยคิดกิโลเมตรแรก (1.059km) เริ่มต้นที่ 410เยนและทุกๆ 237เมตรคิด 80เยน โดยจะเริ่มที่กรุงโตเกียวก่อนตั้งวันที่ 5 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 15 กันยายนนี้เท่านั้น

 

TokyoTaxi00001

อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นแบบเดิมของแท็กซี่ในกรุงโตเกียวเริ่มต้นที่ 730เยน ระยะทาง 2กิโลเมตรแรก และทุกๆ 280เมตร คิด 90เยน ดังนั้นระบบใหม่เหมาะสำหรับคนที่เดินทางระยะไม่เกินหนึ่งกิโลเมตร ราคาจะถูกลงเกือบครึ่งหนึ่ง ซึ่งขณะนี้มีรถแท็กซี่กว่า 23,000คันลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปรับอัตราค่าโดยสารจากบริษัทรถแท็กซี่ทั้งหมด 265 บริษัท

TokyoTaxi00004

 

 

โดยช่วงระยะเวลาการทดลองใช้ราคาใหม่นี้จะมีถึงวันที่ 15 กันยายน 2559 นี้เท่านั้นนะคะ

***ที่ขึ้นแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการยังจะสามารถขึ้นได้ที่อื่นๆได้อีกเช่นกัน***

บริเวณ Taito-ku (Tobu Asakusa Station) ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม – 18 สิงหาคม

บริเวณ Shinjuku-ku (Shinjuki Station) ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม-  1 กันยายน

บริเวณ Bunkyo-ku ตั้งแต่วันที่ 2กันยายน – 15 กันยายน

จะมีป้ายเขียนไว้ชัดเจนว่าเป็นที่ขึ้นรถแท็กซี่ราคาเริ่มต้น 410 เยน

TokyoTaxi00003

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top