Chubu

「ระบบใหม่」กำหนดการเข้าชมไฟประดับ light up ของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่าปี 2019

Shirakawago Winter Light-Up 2019

กำหนดการเปิดไฟ light up ของหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาว่าปีนี้

6 วัน เท่านั้นจ้า ~ซึ่งจะเริ่มเปิดไฟตั้งแต่เวลา 17:30~19:30

ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มกราคม

ครั้งที่ 2 วันที่ 20 มกราคม

ครั้งที่ 3 วันที่ 27 มกราคม

ครั้งที่ 4 วันที่  3 กุมภาพันธ์

ครั้งที่ 5 วันที่ 11 กุมภาพันธ์

ครั้งที่ 6 วันที่  17 กุมภาพันธ์

ในปีนี้ 2019 มีการเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมด จากเดิมปีที่แล้วที่เป็นการแจกบัตรคิวแล้วเกิดปัญหาความไม่เรียบร้อย

ในปีนี้จึงมีการกำหนดระบบใหม่เป็น ระบบการส่งใบจองและสุ่มเลือกเท่านั้น โดยให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเข้าชมงานไฟกลางคืน Light-up ทุกคน “จำเป็นต้องส่งใบคำร้องขอเข้าชมงานทุกคนโดยไม่มีข้อยกเว้น”

ซึ่งกฎระเบียบใหม่ต้องทำความเข้าใจอย่างละเอียด มิเช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าชมหมู่บ้านได้ในช่วงเวลาที่จัดงานทั้งหมด 6 วันค่ะ** 
((ไม่ใช่แค่การชมวิวที่จุดชมวิวชั้นบนเท่านั้น การขอเข้าชมภายในหมู่บ้านก็ต้องอยู่ระบบใหม่นี้ด้วยค่ะ)
**Light upตั้งแต่เวลา 17:30~**

พูดง่ายๆว่าช่วงเวลา 6 วันดังกล่าวในช่วงเวลาเปิดไฟ 17:30~ ถ้าไม่ได้รับอนุญาตก็ไม่สามารถเข้าชมหมู่บ้านได้ ทั้งในตัวหมู่บ้านและจุดชมวิวชั้นบน” 

รูปจาก www.mahalarp.com

จากเวบไซด์อย่างเป็นทางการ จะเปิดให้ส่งใบจองหรือใบคำร้องขอเข้าชมหมู่บ้านตามประเภททั้งหมด 4 ประเภทค่ะ

1.Stay Overnight : นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในหมู่บ้าน ถ้ายื่นใบจองแล้วสามารถขึ้นไปจุดชมวิวได้เลย โดยที่ไม่ต้องผ่านการสุ่มจับฉลาก **ปิดรับแล้วค่ะ**

2. Using the parking lot : นักท่องเที่ยวที่เดินทางด้วยตนเองโดยรถยนต์แบบไปกลับและต้องใช้ที่จอดรถ ถ้ายื่นใบจองแล้ว ต้องผ่านการสุ่มจับฉลาก ผู้ที่ผ่านการจับฉลากจึงจะสามารถขึ้นไปชมวิวที่จุดชมวิวด้านบนได้ **ยังเปิดให้ส่งใบจองอยู่ค่ะ ตรวจสอบที่ ข้อ ② Day return self-driving guests using the parking lot

https://shirakawa-go.gr.jp/en/events/lightup2019/ 


3. นักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับบริษัททัวร์ (Tour Bus) ต้องจองผ่านเอเจนท์หรือบริษัททัวร์เท่านั้น *รายละเอียดดูที่เวบ ข้อ ③Guests who wish to visit the village by tour bus

 https://shirakawa-go.gr.jp/en/events/lightup2019/

4.นักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาด้วยรถบัส (Bus) จองผ่านบริษัทรถบัสที่ให้บริการ
(เช่น บริษัทรถ Nohi Bus) รายละเอียดทั้งหมดอยู่ในเวบไซด์ ข้อ ④Guests who wish to visit the village by bus 
https://shirakawa-go.gr.jp/en/events/lightup2019/ 

สำหรับคนที่ไม่เข้าชม Light up ช่วงเย็นตั้งแต่ 17:30~ นั้น สามารถเข้าชมหมู่บ้านได้ตามปกติ แต่ต้องนำรถออกก่อนเวลา 14:00 จุดจอดรถ Seseragi Parking Lot 
(ถ้าเป็นจุดชมวิว ต้องนำรถออกก่อนเวลา 15:00)
 

รูปจาก www.mahalarp.com

ข้อมูลและรายละเอียดจาก Official website
https://shirakawa-go.gr.jp/en/events/lightup2019/#content-3

2 Comments
To Top