How to travel in Japan

「駅ナンバリング」รถไฟสาย JR* เปลี่ยนป้ายสถานีใหม่ทั้งหมด เพิ่มตัวเลขและชื่อย่อของสายรถไฟ

「駅ナンバリング」เป็นการเปลี่ยนป้ายสถานีใหม่ทั้งหมด 276สถานีของรถไฟสาย JR (JR East)
มีการระบุตัวเลข ชื่อย่อสายรถไฟและชื่อสถานีรถไฟแต่ละสถานี เพิ่มภาษาต่างประเทศเข้าไปรวมภาษาญี่ปุ่นด้วยเป็นทั้งหมดสี่ภาษา

เพื่อให้นักท่องเที่ยวเข้าใจง่ายขึ้นและเป็นการเตรียมตัวรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่จะจัดขึ้นในปี 2020 ที่โตเกียวเป็นเจ้าภาพด้วยค่ะ

 

JR line Board00004

 

จากภาพด้านบน

JY = JR Yamanote Line

17 =  เลขสถานีชินจุกุ

SJK =  Shinjuku (จะมีเฉพาะสถานีที่ต้องการเน้นเป็นพิเศษประมาณ 21 สถานี)

เช่น TYO=Tokyo, AKB=Akihabara, SBY=Shibuya, SGW=Shinagawa เป็นต้น

 

JR line Board00003

มีการเพิ่มภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี รวมภาษาญี่ปุ่นทั้งหมดอยู่ในป้ายด้วย

และที่ชานชาลา ป้ายบอกสถานีก็จะเปลี่ยนใหม่ด้วยเช่นกันค่ะ

JR line Board00001

 

รหัสของสายรถไฟ JR EAST นะคะ

เช่น JY = JR Yamanote line

JH=JR Yokohama Line

JA=JR Saikyo Line เป็นต้น

 

JR line Board00002

ซึ่งการเปลี่ยนป้ายนี้จะเริ่มทยอยเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะ วันนี้ (20 สิงหาคม 2559) ป้ายสถานี Meguro ก็เปลี่ยนเป็นป้ายใหม่แล้วค่ะ

Photo 8-20-16

รูปภาพและข้อมูล Kiki.is และ  JR EAST

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top