FESTIVALS

เทศกาลแขวนกระดิ่งลมฟูรินเครื่องรางแห่งความรัก ที่ศาลเจ้าฮิคาวะ

ศาลเจ้าฮิคาวะที่คาวะโกเอะ (จังหวัดไซตะมะ) มีประวัติความเป็นมาเก่าแก่นานถึง 1,500 และมีชื่อเสียงในเรื่องของความรัก

คนญี่ปุ่นมีความเชื่อกันว่า การมาขอพรอธิษฐาน ณ ศาลเจ้าแห่งนี้จะสามารถส่งถึงทางช้างเผือกได้ ส่วนมากจะขอพรให้ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัวแน่นแฟ้น หรือความรักระหว่างคู่รักให้ราบรื่น รวมถึงหลายคนที่มาขอให้พบคู่ครองด้วยค่ะ

Hikawashrine2

 

เทศกาลเครื่องรางแห่งความรักที่ศาลเจ้าฮิคาวะ ปรับเปลี่ยนจากการแขวนแผ่นไม้เอมะ(แผ่นไม้สำหรับเขียนคำอธิษฐาน) เป็นการแขวนกระดิ่งลมแทนหรือในภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า ฟูริน เพิ่งเริ่มเมื่อปี 2014 เพราะเห็นว่าการแขวนกระดิ่งลม เป็นสัญลักษณ์หนึ่งของฤดูร้อนที่คนญี่ปุ่นนิยมแขวนไว้ที่บ้าน เพราะเสียงที่ได้ยินจะทำให้เรารู้สึกสงบ สัมผัสได้ถึงความเย็นที่พัดผ่านเข้ามา

hikawashrine1

เทศกาลแขวนกระดิ่งลมฟูรินเครื่องรางแห่งความรักที่ศาลเจ้าฮิคาวะ (คาวะโกเอะ จังหวัดไซตะมะ)

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top