Starbucks in Japan

ฉลองครบรอบ 20ปี 「STARBUCKS JAPAN」

วันที่ 2 สิงหาคมที่ผ่านมาเป็นวันครบรอบ 20ปีพอดีของสตาร์บัคส์สาขาแรกในประเทศญี่ปุ่น

ซึ่งสาขาแรกนั้นตั้งอยู่ที่ถนนมัตสึยะ ย่านกินซ่าใจกลางกรุงโตเกียวตั้งแต่ปี ค.ศ.1996
ข้อมูลณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559  STARBUCKS ในประเทศญี่ปุ่นมีทั้งหมด 1,198 สาขา

ภาพของ STARBUCKS สาขาแรกประเทศญี่ปุ่น

S__12230672

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 ร้านตกแต่งฉลองครบ 20ปีและมีจัดนิทรรศการพิเศษพร้อมขายสินค้าที่ระลึกในวันครบรอบด้วย ซึ่งวันนั้นมีคนมาต่อคิวรอซื้อกันมากบางคนไปรอซื้อตั้งแต่ตีห้าเพื่อรอร้านเปิดตอนเจ็ดโมงเช้า

First Starbucks Japan1 First Starbucks Japan2First Starbucks Japan3

สินค้าที่ระลึกทำออกมาจำนวนจำกัด บัตรสตาร์บัคส์ให้คนละหนึ่งใบเท่านั้น

20 years Starbucks Japan20 years Starbucks Japan20 years Starbucks Japan 20 years Starbucks Japan

 

20 years Starbucks Japan00001 20 years Starbucks Japan00002

IMG_6413 IMG_1469

สินค้าที่ระลึกจะขายแค่ 6สาขาย่านกินซ่าเท่านั้นนะคะและจะจำหน่ายจนกว่าของจะหมด

website STARBUCKS

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top