Kansai

มาแล้วๆ นายสถานีคนใหม่ของวะกะยะม่า แมว「ทะมะ」รุ่นสาม

น้องแมว “yon-tama” (よんたま) ที่อยู่ในช่วงของการเริ่มงานเป็นรุ่นน้องของ “นิทะมะ” (にたま) ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นนายสถานีรุ่นสองต่อจาก “ทะมะจัง” ที่เสียชีวิตไปเมื่อปี 2015
 


“ทะมะจัง” เป็นแมวสามสีรุ่นแรกที่เป็นนายสถานี เสียชีวิตไปตอนอายุ 16ปี ถ้าเป็นอายุคนก็ประมาณ 80ปีค่ะ 

“นิทะมะ” อายุ 6ปี จึงมารับหน้าที่ต่อ ในวันนี้มีจดหมายแต่งตั้ง “yon-tama” เพศเมีย อายุ 8เดือน มาช่วย”นิทะมะ”ทำงานค่ะ 


โดยจะเริ่มฝึกงานไปก่อนโดยในวันหยุดของ “นิทะมะ” คือพุธและพฤหัส “yon-tama” ก็จะมาทำหน้าที่แทน

“yon-tama” จะประจำการอยู่ที่สถานี Idakiso Station ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 

ส่วนเหตุผลว่าทำไมข้าม san-tama ไป 

“ทะมะจัง” รุ่นแรก 

“นิทะมะ” รุ่นสอง (นิ=2)

“yon-tama” รุ่นสาม (yon=4)

ข้าม san=3 ไปเพราะที่โอคายาม่า มีน้องแมว SUN-tamatama แล้วค่ะ หน้าตาน่ารักมากเลยทีเดียว

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top