FESTIVALS

เทศกาลชมดอกไม้สึสึจิที่ศาลเจ้าเนะสึ ツツジ祭り (Nezu Shrine)

เทศกาลชมดอกไม้สึสึจิที่ศาลเจ้าเนะสึ ในโตเกียว จะจัดขึ้นประมาณกลางเดือนเมษายน จนถึงต้นพฤษภาคม

ภากมุมสูงจากด้านใน หลังจากเสียค่าเข้าชม จะมองเห็นภาพกว้างของศาลเจ้าและสวนดอกไม้

ที่นี่มีต้นสึสึจิอยู่ราวๆร้อยกว่าสายพันธุ์ หลากสีสดใส ประมาณ 3,000 กว่าต้น ภายในสวนมีค่าใช้จ่าย 200เยน สามารถเดินขึ้นเนินชมดอกสึสึจิจากมุมสูง จะได้เห็นภาพดอกไม้บานสะพรั่งสวยงาม

ภายในสวนมีค่าใช้จ่าย 200เยน สามารถเดินขึ้นเนินชมดอกสึสึจิจากมุมสูง จะได้เห็นภาพดอกไม้บานสะพรั่งสวยงาม

วิธีการเดินทางรถไฟใต้ดินสาย Chiyoda Line (千代田線) ลงที่สถานี Sendagi หรือ Nezu ก็ได้ เดินจากสถานีไปศาลเจ้าประมาณ 5นาที
ถ้าเป็นช่วงที่เค้าจัดงาน ตลอดทางเดินจากสถานีรถไฟ จะมีป้ายเทศกาลบอกให้เดินตามไปได้ จนถึงศาลเจ้าเลยค่ะ

To Top