Chubu

(อัพเดท 26 กุมภาพันธ์) พยากรณ์ซากุระบานทั่วประเทศญี่ปุ่น

รายงานอัพเดทจาก Japan Weather Association (JWA) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ครั้งที่สอง

พยากรณ์ซากุระบานทั่วประเทศญี่ปุ่นที่คาดว่าปีนี้จะบานเร็วกว่าทุกปี

แยกตามภูมิภาคได้ดังนี้

• Kyushu (คิวชู) ปลายเดือนมีนาคม

•Kanto&Hokuriku (คันโตและโฮคุริคุ) ปลายมีนาคม~ต้นเดือนเมษายน

•Tohoku (โทโฮคุ) เดือนเมษายน

•Hokkaido (ฮอกไกโด) เดือนพฤษภาคม

 

แยกตามเมืองใหญ่ได้ดังนี้

•Kochi  19 มีนาคม

•Fukuoka 21 มีนาคม

•Osaka 26 มีนาคม

•Nagoya 25 มีนาคม

•Tokyo 26 มีนาคม

•Sendai  11 เมษายน

 

ถ้ามีอัพเดทอีกจะนำมาแจ้งเพิ่มเติมจ้า

 

ข้อมูลเพิ่มเติมและที่มาจาก JWA

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top