NEWS update !!!

ควรมีแอพนี้ติดสมาร์ทโฟนไว้เมื่อมาญี่ปุ่น : เพิ่ม Kanazawa FREE wi-fi แล้วจ้า [Japan Connected-free Wi-Fi ทั่วประเทศญี่ปุ่น]

 photo kanazawa1_s.jpg

แอพพลิเคชั่นสำหรับเชื่อมต่อ Free Wi-Fi ที่ให้บริการในแต่ละพื้นที่ของญี่ปุ่น ซึ่งตอนนี้มีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมมากกว่า 92,000 แห่งแล้ว เป็นบริการฟรีที่ใช้งานไม่ยากเพียงลงทะเบียนด้วย e-mail ครั้งเดียว รองรับมากกว่า 11ภาษา

พื้นที่เปิดให้บริการสัญญาณล่าสุดคือที่จังหวัดอิชิคะวะ เขตคะนะซะว่า ที่ให้บริการ Free wifi ณ จุดหลักทั้งหมด 8แห่ง

(กำลังจะเพิ่มเป็น 9 แห่งเร็วๆนี้)

 photo kanazawa3.jpg

หลังจากลงทะเบียนแล้วจะมีอายุการใช้งาน 30วันค่ะ ใช้งานได้ครั้งละ 20นาที แต่ในหนึ่งวันจะล็อกอินใช้งานกี่ครั้งก็ได้

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

 photo kanazawa4_s.jpg

แอพพลิเคชั่นนี้ ใช้งานได้หลายพื้นที่ครอบคลุมเกือบทั่วประเทศญี่ปุ่น สามารถตรวจสอบจากในแอพพลิเคชั่นได้เลยด้วยว่า จุดที่มีสัญญาณใกล้ตัวเรามีที่ไหนบ้าง

วิธีการใช้งาน

 photo pic06.png photo pic07.png photo pic08.png

สามารถดูรายละเอียด วิธีการใช้งาน ผู้ประกอบการที่ให้ความร่วมมือ(จุดปล่อยสัญญาณ FREE Wi-Fi) และดาวโหลดแอพพลิเคชั่นได้ที่เวบไซด์ http://www.ntt-bp.net/jcfw/th.html (ภาษาไทย)

Apple Store  และ Google play 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top