How to travel in Japan

DEBUT! รถไฟวิ่งตรงจากชินจุกุ-ภูเขาไฟฟูจิ-คาวากุจิโกะ เริ่ม 16 มีนาคมนี้!!

FUJI EXCURSION (富士回遊)

ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2562 เป็นต้นไปจะมีรถไฟด่วนวิ่งตรงจากสถานีชินจุกุ ไปถึงภ.ฟูจิ คาวากุจิโกะ โดยไม่ต้องต่อรถไฟและลดระยะเวลาในการเดินทางให้สั้นลง

ซึ่งรถไฟด่วนพิเศษขบวนนี้มีชื่อว่า FUJI EXCURSION (富士回遊) ใช้เวลาในการวิ่งไปถึงคาวากุจิโกะเพียง 1ชั่วโมง 52 นาที หนึ่งวันจะมีรถไฟด่วนวิ่งให้บริการสองรอบ

ออกจากสถานีชินจุกุ FUJI EXCURSION No.1 และ FUJI EXCURSION No.3

ออกจากสถานีคาวากุจิโกะ FUJI EXCURSION No.16 และ FUJI EXCURSION No.20

เป็นการให้บริการร่วมกันของ JR และ Fujikyu
Shinjuku-Tachikawa-Hachioji-Otsuki (JR Chuo Line)
Tsurubunka daigaku mae-Mt.Fuji-Fujikyu Highland-Kawaguchiko (Fujikyu Railway)

ค่าบริการใช้รถไฟด่วน จากสถานี Otsuki >>> Mt.Fuji,Fujikyu Highland, Kawaguchiko 600 เยน (เด็ก 400เยน)

ค่าบริการ (*อาจมีการเปลี่ยนแปลง)
Shinjuku – Kawaguchiko ค่าโดยสาร 2,460 เยน + ค่าบริการใช้รถไฟด่วนพิเศษ 1,600 เยน

To Top