NEWS update !!!

สถานที่ชมซากุระในโตเกียว สวนจิโดริกะฟุจิ (Chidorigafuchi Park)

สวนจิโดริกะฟุจิ (Chidorigafuchi Park) ตั้งอยู่ที่สถานีคุดันชิตะ (Kudashita Station)
ใช้รถไฟใต้ดิน (Tokyo Metro) ถึงแล้วก็ออกทางออกหมายเลข 2 (หรือ 3 ก็ได้จะไปออกหน้าสวนหรือฝั่งศาลเจ้ายะสุคุนิพอดี)

ช่วงที่ซากุระบานเต็มที่จุดไฮไลท์ของสวนคงไม่พ้นจุดนี้คูน้ำและตรงริมน้ำฝั่งตรงข้ามสวน Kita No Maru จะมีจุดชมวิวให้ถ่ายภาพ และเช่าเรือพายเล่น

ที่นีมีต้นซากุระอยู่ทั้งหมด 1,000ต้นเป็นสายพันธุ์โซเมอิโยชิโนะและพันธุ์โอชิมะ ซึ่งในแต่ละปีจะมีคนจากทั่วประเทศญี่ปุ่นมาชมซากุระที่สวนแห่งนี้มากถึงล้านคน


***ช่วงเทศกาลชมซากุระ (Chiyoda no Sakura Matsuri) จะมีการประดับไฟที่ต้นซากุระด้วย จะเริ่มเปิดไฟตั้งแต่ตอนพระอาทิตย์ตกดินจนถึงเวลา 22:00

  • วิธีการเดินทาง ใช้รถไฟใต้ดิน (Tokyo Metro) ลงที่สถานี Kudanshita ทางออก 2  หรือลงที่สถานี Hanzomon ทางออก 5

 


Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top