Ibaraki

พระพุทธรูปปางยืนที่ทำจากทองบรอนซ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก : อุชิคุ ไดบุทซึ (Ushiku Daibutsu)

อุชิคุไดบุทซึเป็นพระพุทธรูปปางยืนที่ทำจากทองบรอนซ์ มีความสูง120เมตร ได้รับการบันทึกจากกินเนสส์บุ๊คว่าเป็นพระพุทธรูปยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีชื่อเรียกเป็นทางการว่าอมิดานโยไร (พระอมิตาภะ ตถาคต) ผู้เปล่งแสงพระพร12จึงได้สร้างขนาดความสูงตามตำนาน บรรยากาศโดยรอบมีสวนดอกไม้ที่สวยงามทั้งทุ่งหญ้า และเราสามารถเพลิดเพลินกับลักษณะธรรมชาติตามฤดูกาล
(ข้อมูลจาก : http://thai.ibarakiguide.jp/db-kanko/ushiku_daibutsu.html )

เราสามารถขึ้นลิฟท์เข้าไปเยี่ยมชมด้านในของพระพุทธรูปได้มีทั้งหมด 5ชั้น

ภายในองค์พระเงียบสงบมาก มีประวัติการก่อสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่อุชิคุไดบุทซึ และภาพของกินเนสบุ๊คที่รับรองว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นพระพุทธรูปยืนที่ใหญ่ที่สุดในโลก


พระพุทธรูปองค์เล็กที่ให้เขียนชื่อเมื่อเราร่วมทำบุญบริจาค จะติดชื่อเราแล้วนำไปวางไว้ตามนี้ ราคาหลักแสน (ถึงสามแสนบาท)

บริเวณรอบๆของพระพุทธรูปองค์ใหญ่อุชิคุไดบุทซึ ยังมีสวนสัตว์เล็กๆและสวนดอกไม้ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิมีทั้งพิงค์มอสและซากุระทำให้พื้นที่บริเวณนี้เป็นสีชมพูไปหมดเลยค่ะ

  • วิธีการเดินทาง

เดินทางด้วยรถไฟสาย Joban Line ลงที่สถานี Ushiku Station แล้วนั่งรถบัสจากสถานีต่ออีก 30นาที

  • ค่าเข้าชม

ผู้ใหญ่  800 เยน เด็ก 400 เยน

  • เวลาเปิดให้บริการ

09:30~16:30

  • ที่ตั้ง 2083 Kuno-cho, Ushiku-City (สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top