Tokyo Michelin 2017 : รวมร้านมิชลินในโตเกียวปี 2560 ร้านอาหารสามดาว(สูงสุด)มิชลิน

Tokyo Michelin 2017 : รวมร้านมิชลินในโตเกียวปี 2560 ร้านอาหารสามดาว(สูงสุด) มิชลิน เป็นประจำทุกปีของหนังสือรวมร้านติดดาวมิชลินที่รวมร้านอาหารตั้งแต่ ★★★สามดาว ★★สองดาว ★หนึ่งดาว และ Bib Gourmand* ทั้งยังมีแนะนำโรงแรมที่พักไว้ในเล่มเดียวกันด้วย ซึ่งจะแยกตามภูมิภาคต่างๆในประเทศญี่ปุ่น *Bib Gourmand คือร้านอาหารที่ราคาไม่แพงมาก (ต่ำกว่า 5,000เยน) ราคาและคุณภาพดีเหมาะสม รสชาติอร่อย ปี 2017 มีร้านอาหารที่ติดดาวมิชลินหนึ่งดาวมิชลินทั้งหมด 161 ร้าน (มีร้านใหม่ติดดาวมิชลินหนึ่งดาวเพิ่มขึ้น 16 ร้าน)   ร้านอาหารสองดาวมิชลิน ทั้งหมด 54 ร้าน และร้านอาหารสามดาวมิชลิน ทั้งหมด 12 ร้าน  รวมรายชื่อร้านอาหาร ★★★ สามดาวในปีนี้ (2017) (พิมพ์ภาษาไทยถูกแล้วนะคะแต่ว่า สระ มันไม่ขึ้นมาให้น่ะค่ะ ลองเปลี่ยนใช้หลายๆ font แล้วก็ออกมาเป็นแบบนี้ ไม่ได้พิมพ์ตกนะคะ ต้องขอขภัยด้วยที่ออกมาไม่สมบูรณ์)  จำนวนร้านที่ได้สามดาวมิชลินปี 2016 มีทั้งหมด 13 ร้าน ปี 2017 มีทั้งหมด … Continue reading Tokyo Michelin 2017 : รวมร้านมิชลินในโตเกียวปี 2560 ร้านอาหารสามดาว(สูงสุด)มิชลิน