Kanto

“Visit SHIBUYA Wi-Fi” ฟรี wifi สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชิบุย่า

 photo visitShibuyafreewifi.png

อีกหนึ่งที่ย่านใจกลางเมืองที่ปล่อยสัญญาณอินเทอเน็ตให้ใช้ฟรีหลังจากไปรับรหัสผ่านแล้ว เชื่อมต่อที่ “0000visit_SHIBUYA” ก็ใช้ได้เลย
Free Wi-Fi ของชิบุย่านั้นสามารถใช้ได้ตามจุดหลักๆของย่านชิบุย่า ไม่ว่าจะเป็นสถานีชิบุย่า ห้างฮิคะริเอะ ห้างโตคิว Shibuya109 และบริเวณรอบๆที่สัญญาณส่งไปถึง

 photo 7217EC26-EB2D-447C-A83E-A110F0BBF1D2.jpg

Wi-Fi (Visit Shibuya) เริ่มให้ใช้ตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวสามารถไปขอรับ ID และ PW. ได้ตามสถานที่ต่อไปนี้

 

  1. Shibuya Station  ชั้น B1 (ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว) และ B2 (ติดต่อสอบถามทั่วไป)
  2. Shibuya Hikarie ประชาสัมพันธ์ ชั้น 2 และ B3
  3. Tokyu Department Store Toyoko Store ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 และชั้น 5
  4. Shibuya 109 ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1
  5. Tokyu Departmenr Store main store ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

 photo A23CCC6E-3FEF-48DF-BADF-E1C457E30209.jpg

ขอให้สนุกกับการเที่ยวโตเกียวค่ะ #โตเกียวใครๆก็เที่ยวได้

 photo F2B07887-E181-4F2D-ACA4-C50DD1A8EEA5.jpg

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top