NEWS update !!!

อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นของแท็กซี่ในโตเกียวปรับลงเหลือ 410เยนแล้วตั้งแต่วันนี้

หลังจากที่ประกาศเตรียมใช้ราคาใหม่ของอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นมาตั้งแต่ปลายปีก่อน มีผลเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 30มกราคมนี้แล้วค่ะ 

ค่าโดยสารเริ่มต้น 1กิโลเมตรแรก(ประมาณ 1.052km.)  ราคา 410เยนและหลังจากหนึ่งกิโลเมตรแล้วทุกๆ 280เมตรจะคิด 90เยนค่ะ

ซึ่งอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ปรับใหม่นั้นจะเหมาะสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางระยะใกล้

ข่าวย้อนหลัง : แท็กซี่ญี่ปุ่นจะปรับอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นลดลงเหลือ 410เยนตั้งแต่ปีหน้า

ภาพจาก : http://www.jiji.com

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top