Hokkaido

「Hakodate Liner」เผยโฉมรถไฟใหม่เชื่อมต่อฮอกไกโดชินกังเซนเร็วๆนี้

นับถอยหลังกันอีกไม่นานแล้วกับรถไฟชินกังเซนเส้นทางใหม่จาก Shin-Aomori station ถึง Shin-Hakodate hokuto station ที่คาดว่าอย่างเร็วจะเริ่มให้บริการได้ปลายปี 2015 (หรือปี 2016)

“รถไฟสายฮะโกะดะเตะ ไลเนอร์” (Hakodate Liner) ได้รับการออกแบบด้วยสีที่คล้ายกับชินกังเซน (E5) คือโทนสีม่วง ภายในมีห้องน้ำ พื้นที่กว้างพอสำหรับรถเข็นผู้พิการและใช้สีแดงตกแต่งซึ่งมีที่มาจากสัญลักษณ์ของตึกแดงที่เป็นแลนด์มาร์กสำคัญอยู่ที่เมืองฮะโกะดะเตะ

Hakodate Liner  นั้นจะวิ่งให้บริการระหว่างสถานี Shin-Hakodate hokuto station และ Hakodate Station (main line) เป็นระยะทางทั้งหมด 17.9 กิโลเมตร ใช้รถไฟรุ่น 733 หมายเลข 1000 จำนวน 12ตู้ (ทั้งหมด 4ขบวน)

 

 

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top