Chiba

[ประกาศ] จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์—ห้ามใช้ไม้เซลฟี่ภายในสวนสนุกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป— 

[ประกาศ] จากโตเกียวดิสนีย์แลนด์

—ห้ามใช้ไม้เซลฟี่ภายในสวนสนุกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป—


ซึ่งดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงและปารีส จะเริ่มใช้กฎนี้เช่นกันตั้งแต่วันที่ 1กรกฎาคม~

เป็นข่าวจาก Disney World ที่ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการว่า

“Disney World will ban selfie-sticks from its theme park”

หลังจากที่อาทิตย์ก่อนเกิดเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวยื่นไม้เซลฟี่ถ่ายระหว่างที่นั่งรถไฟเหาะ (roller coaster) ทำให้ต้องหยุดเครื่องเล่นอย่างกะทันหัน

อย่างไรก็ตามถ้าท่านใดพกไม้เซลฟี่ติดกระเป๋าไปด้วยปกติตรงทางข้างสวนสนุกจะมีการตรวจกระเป๋า จะต้องทำการฝากไว้หรือเก็บเข้าตู้ล็อกเกอร์ เหมือนกรณีขาตั้งกล้องที่เคยถูกห้ามนำเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์มาแล้วทั่วโลกเช่นกัน

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top