TIPS & HOW TO

祝日が増える!ญี่ปุ่นประกาศให้มีวันหยุดราชการเพิ่ม “วันภูเขา” (เริ่มปี 2016)

ประเทศญี่ปุ่นเพิ่งประกาศให้มีวันหยุดราชการเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งวัน เป็น “วันภูเขา” หรือ “Yama no hi” ตรงกับวันที่ 11 เดือนสิงหาคมของทุกปี และมีผลตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นไป

 photo D6D07C02-B667-4EAD-B82E-F6D228C6E6A9.jpg

ภูมิประเทศของญี่ปุ่นนั้นประกอบไปด้วยภูเขามากกว่า 7 ส่วนทำให้ประเทศญี่ปุ่นมีภูเขาอยู่มากมาย หลายฝ่ายจึงให้ความสำคัญกับภูเขาเป็นอย่างมาก การจัดตั้งวันภูเขาก็ไม่ใช่เพิ่งจะเริ่ม เค้ามีมาตั้งแต่ 50กว่าปีก่อนแล้วค่ะ ตั้งแต่ปีโชวะที่ 36 หรือปีค.ศ.1961

 photo 4CC0AC74-7847-412D-B04E-8E6269834AE8.jpg photo 2CE0A1C6-45A8-402A-B98A-4CB83392A8D1.jpg photo 7056B8ED-832C-4D3B-9E25-141BE2F11DD4.jpg

ทำให้ประเทศญี่ปุ่นจะมีวันหยุดราชการเพิ่มจาก 15วันเป็น 16วัน ตั้งแต่ปี 2016 เป็นต้นไป

จากเดิมเดือนสิงหาคมเป็นเดือนที่ไม่มีวันหยุดราชการเลย

 photo EAB98DCB-1F4E-47E2-B0DA-4D76C18C247B.jpg

วันภูเขาตรงกับเดือนสิงหาคม ซึ่งช่วงนั้นเป็นวันหยุดฤดูร้อนและวันหยุดโอบ้งของญี่ปุ่น ก็มีหลายคนบอกว่าดีและไม่ดี เพราะว่า “มันเป็นวันหยุดที่คร่อมวัน”

 photo A8D845C5-2FF9-4E2A-A3FA-3324D9AF7577.jpg

จริงๆแล้ว “วันภูเขา” ก็ไม่ใช่วันที่แปลกใหม่อะไรเพราะแต่ละท้องถิ่นก็มีวันภูเขาเป็นของตัวเอง แต่เพียงไม่ใช่วันหยุดราชการเท่านั้น เช่นจังหวัดชิซึโอกะ วันภูเขา/วันภูเขาฟูจิ วันที่ 23 เดือนกุมภาพันธ์ จังหวัดกุมมะ วันภูเขาตรงกับวันจันทร์แรกของเดือนตุลาคม เป็นต้น

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

To Top